3.09.2019

(о.Лоренс Фримен OSB | с. Джоан Читтистер OSB | Св. Августин | Евангелие от Луки)

27.08.2019

(о. Джон Мейн OSB | Ким Натараджа Obl OSB | «Ключи к созерцанию» | Евангелие от Луки)

18.08.2019

(о. Лоренс Фримен OSB | бр. Мартин Куварапу OSB Cam | Св. Иоанн Кассиан | Евангелие от Матфея)

5.07.2019

(о. Джон Мейн OSB | Правило Св. Бенедикта | Мастер Экхарт | Евангелие от Иоанна)